แผงโซล่าเซลล์ มีทำงานอย่างไร

แผงโซล่าเซลล์ มีทำงานอย่างไร

แผงโซลาร์เซลล์ทำงานอย่างไร

    เมื่อรังสีจากดวงอาทิตย์กระทบโฟตอนของเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานนั้นจะไปกระแทกอิเล็กตรอนภายนอกจากอะตอมของเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขั้วบวกและขั้วลบของเซลล์จะเกิดการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสนามแม่เหล็ก และกลายเป็นวงจรไฟฟ้า เมื่ออิเล็กตรอนไหลวนภายในวงจร จะทำให้ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้น เซลล์จำนวนมากประกอบเป็นแผงโซลาร์เซลล์พา(Solar panel) และหากหลายๆแผงรวมกัน จะเรียกว่าโมดูล(Module)โดยการสามารถต่อสายเข้าด้วยกัน ยิ่งจำนวนแผงมากเท่าไรก็ยิ่งสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นเท่านั้น

แผงโซลาร์เซลล์ทำมาจากอะไร?

        แผงโซล่าเซลล์ประกอบด้วยเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์จำนวนมาก เซลล์แสงอาทิตย์ส่วนใหญ่ทำจากวัสดุซิลิกอนและเซมิคอนดักเตอร์ ส่วนประกอบหลักจะประกอบด้วยขั้วบวกและขั้วลบ ที่สร้างสนามไฟฟ้าและรวมเข้ากับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

แผงพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าได้อย่างไร

      แผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์จะผลิตกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) กระแส DC คือเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวในวงจร สำหรับกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) อิเล็กตรอนจะถูกผลักไปข้างหน้าและถอยหลังในทิศทางตรงกันข้าม เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะสร้างกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ เมื่อสายไฟถูกขดอยู่ติดกับแม่เหล็ก

      โดยปกติแล้วรัฐบาลจะใช้วงจร AC ในหลายๆเหตุผล เช่น ประหยัดค่าใช้จ่ายในระหว่างการส่งกระแสไฟฟ้าไปยังพื้นที่ที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตามไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะต้องอยู่ในรูปแบบของกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ ดังนั้นอินเวอร์เตอร์จึงเป็นกุญแจสำคัญในการแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์