Net Metering

Net Metering คืออะไร?

            การวัดพลังงานสุทธิ หรือ Net metering คือ ระบบไฟฟ้าที่จะเสริมให้เราในช่วงที่เราผลิตปริมาณไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากกว่าปริมาณไฟที่ใช้จริง ทำให้กลายเป็นพลังงานแหลือใช้ ระบบนี้จะช่วยเก็บปริมาณไฟฟ้าที่เหลือนั้นเข้าไปในระบบกริดไฟฟ้า เรายังสามารถดึงไฟฟ้าส่วนนั้นมาใช้งานในยามกลางคืน หรือยามไม่มีไฟฟ้าใช้ได้อีกด้วย

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์