4.76kWp บ้านพักอาศัย (หมู่บ้านพงษ์เพชรพาร์ค จ.ระยอง)

4.76kWp บ้านพักอาศัย (หมู่บ้านพงษ์เพชรพาร์ค จ.ระยอง)

 ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ DAH 340W จำนวน 14 แผง และเลือกใช้ INVT 5kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2563

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์