2.56kWp ร้านกาแฟ (ถนนวัดโสภณ ต.มาบตาพุด จ.ระยอง)

2.56kWp ร้านกาแฟ (ถนนวัดโสภณ ต.มาบตาพุด จ.ระยอง)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ DAH 320W จำนวน 8 แผง และเลือกใช้ SAJ 3kW จำนวน 1 เครื่อง

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์