2.24kWp บ้านพักอาศัย (อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี)

2.24kWp บ้านพักอาศัย (อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ DAH 320W จำนวน 7 แผง และเลือกใช้ INVT 3kW จำนวน 1 เครื่อง

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์