4.80kWp บ้านพักอาศัย (ถ.ราษฏร์บำรุง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง)

4.80kWp บ้านพักอาศัย (ถ.ราษฏร์บำรุง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ DAH 320W จำนวน 15 แผง และเลือกใช้ INVT 5kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2563

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์