4.76 kWp บ้านพักอาศัย (ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง)

4.76 kWp บ้านพักอาศัย (ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ DAH ขนาด 340W จำนวน 14 แผง และเลือกใช้ INVT 5kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2564

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์