9.60kWp บจก. นภัส ซัพพลาย (มาบตาพุด จ.ระยอง)

9.60kWp บจก. นภัส ซัพพลาย (มาบตาพุด จ.ระยอง)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ DAH ขนาด 320W จำนวน 30 แผง และเลือกใช้ INVT 10kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2564

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์