53.46kWp โรงพยาบาลเกาะสีชัง (เกาะสีชัง จ.ชลบุรี)

53.46kWp โรงพยาบาลเกาะสีชัง (เกาะสีชัง จ.ชลบุรี)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Trina Tier1 330W จำนวน 162 แผง และเลือกใช้ Solar Edge SE27.6K จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P730 จำนวน 81 ตัว

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์