53.46kWp Thai Oil & GPSC CSR Project (โรงพยาบาลเกาะสีชัง จ.ชลบุรี)

53.46kWp Thai Oil & GPSC CSR Project (โรงพยาบาลเกาะสีชัง จ.ชลบุรี)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Trina TIER1 ขนาด 330W จำนวน 162 แผง และเลือกใช้ Solar Edge SE27.6K จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P730 จำนวน 81 ตัว

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์