18.36kWp ร้านก๋วยเตี๋ยว พรชัย ลูกชิ้นปลา สาขา2 (อ.บ้านค่าย จ.ระยอง)

18.36kWp ร้านก๋วยเตี๋ยว พรชัย ลูกชิ้นปลา สาขา2 (อ.บ้านค่าย จ.ระยอง)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ DAH 340W จำนวน 54 แผง และเลือกใช้ Solar Edge SE27.6K จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P730 จำนวน 28 ตัว

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์