11.34kWp ห้องแช่เย็นอาหารทะเลสด (อ.ท่าพริก จ.ตราด)

11.34kWp ห้องแช่เย็นอาหารทะเลสด (อ.ท่าพริก จ.ตราด)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Seraphim Tier1 ขนาด 405W จำนวน 28 แผง และเลือกใช้ Solar Edge 5kW จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P505 จำนวน 28 ตัว

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์