3.84kWp บ้านพักอาศัย (หมู่บ้านสัมมากร จ.กรุงเทพฯ)

3.84kWp บ้านพักอาศัย (หมู่บ้านสัมมากร จ.กรุงเทพฯ)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ DAH 320W จำนวน 12 แผง และเลือกใช้ INVT 5kW เพื่อรองรับการใช้งานที่สูงขึ้นในอนาคต

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์