4.86kWp บ้านพักอาศัย (หมู่บ้านนิชดาธานี จ.นนทบุรี)

4.86kWp บ้านพักอาศัย (หมู่บ้านนิชดาธานี จ.นนทบุรี)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ Seraphim Tier1 ขนาด 405W จำนวน 12 แผง และเลือกใช้ Solar Edge 5kW จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P505 จำนวน 12 ตัว และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2563

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์