8.51kWp บ้านพักอาศัย (หมู่บ้านเมืองเอก จ.ปทุมธานี)

8.51kWp บ้านพักอาศัย (หมู่บ้านเมืองเอก จ.ปทุมธานี)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ Seraphim TIER1 ขนาด 405W จำนวน 21 แผง และเลือกใช้ Solar Edge 10kW 3Phase จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P505 จำนวน 21 ตัว

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์