2.84kWp บ้านพักอาศัย (หมู่บ้านหาดพยูนกรีนวิลล์ จ.ระยอง)

2.84kWp บ้านพักอาศัย (หมู่บ้านหาดพยูนกรีนวิลล์ จ.ระยอง)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ Seraphim TIER1 ขนาด 405W จำนวน 7 แผง และเลือกใช้ INVT 3kW จำนวน 1 เครื่อง พร้อมดำเนินการขออนุญาติขนานไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์