31.28 kWp บจก. ชลบุรี เสริมทรัพย์ ขนส่ง (อ.เมือง จ.ชลบุรี)

31.28 kWp บจก. ชลบุรี เสริมทรัพย์ ขนส่ง (อ.เมือง จ.ชลบุรี)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 460W จำนวน 68 แผง และเลือกใช้ Solar Edge SE27.6K จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P950 จำนวน 34 ตัว

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์