9.66kWp บ้านพักอาศัย (วิภาวดี 60 จ.กรุงเทพฯ)

9.66kWp บ้านพักอาศัย (วิภาวดี 60 จ.กรุงเทพฯ)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ JINKO Tier1 ขนาด 460W จำนวน 21 แผง และเลือกใช้ Huawei 10kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2564

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์