4.785kWp บ้านพักอาศัย (เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี)

4.785kWp บ้านพักอาศัย (เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ LONGi Tier1 ขนาด 435W จำนวน 11 แผง และเลือกใช้ Huawei 5kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2564

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์