10.01kWp บ้านพักอาศัย (เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี)

10.01kWp บ้านพักอาศัย (เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี)

ติดตั้งระบบ Hybrid Off-grid โดยใช้แผงโซลาร์ LONGi Tier1 ขนาด 435W จำนวน 23 แผง และเลือกใช้ Sunforce Hybrid Off-grid 5kW จำนวน 3 เครื่อง พร้อม Lithium Battery ขนาด 30kWh เพื่อรองรับการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000BTU, ทีวี, ตู้เย็น, ปั้มน้ำ, และไฟส่องสว่าง

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์