3.815 kWp บ้านพักอาศัย (บางแสน จ.ชลบุรี)

3.815 kWp บ้านพักอาศัย (บางแสน จ.ชลบุรี)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ LONGi TIER1 ขนาด 545W จำนวน 7 แผง และเลือกใช้ Huawei 3KW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2565

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์