15.28 kWp บจก. 108 โอเอ (บางแวก กรุงเทพฯ)

15.28 kWp บจก. 108 โอเอ (บางแวก กรุงเทพฯ)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ LONGi TIER1 ขนาด 545W จำนวน 28 แผง และเลือกใช้ Huawei 15KW จำนวน 1 เครื่อง พร้อมดำเนินการขออนุญาตกับการไฟฟ้า.

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์