4.735 kWp บ้านพักอาศัย (อ.บ้านค่าย จ.ระยอง)

4.735 kWp บ้านพักอาศัย (อ.บ้านค่าย จ.ระยอง)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Seraphim TIER1 ขนาด 405W จำนวน 9 แผง และ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 2 แผง พร้อมเลือกใช้ Huawei 10KW จำนวน 1 เครื่อง เข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2565

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์