• หน้าแรก

  • ผลงานของเรา

  • 5 kWh มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน CSR Project (ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนามะอื้น จ.เชียงใหม่)

5 kWh มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน CSR Project (ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนามะอื้น จ.เชียงใหม่)

  • หน้าแรก

  • ผลงานของเรา

  • 5 kWh มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน CSR Project (ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนามะอื้น จ.เชียงใหม่)

5 kWh มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน CSR Project (ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนามะอื้น จ.เชียงใหม่)

ติดตั้งระบบ Off-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 6 แผง และติดตั้ง Growatt SPF5000ES พร้อมชุดแบตเตอรี่ ชนิด LifePO4 รองรับการใช้งานสำหรับระบบส่องสว่าง, พัดลม, และระบบศึกษาทางไกล เช่น วิทยุสื่อสาร, ทีวี เป็นต้น

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์