งานล้างแผงโซลาร์ PV Module จำนวน 1,986 แผ่น ณ PTT GC GLYCOL (มาบตาพุด จ.ระยอง)

งานล้างแผงโซลาร์ PV Module จำนวน 1,986 แผ่น ณ PTT GC GLYCOL (มาบตาพุด จ.ระยอง)

Preventative Maintenance (PM) ระบบ On-grid ณ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม นิคมมาบตาพุด จ.ระยอง มีจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ ทั้งหมด 1,986 แผ่น โดยทำการล้างแผงโซลาร์เซลล์ ขจัดคราบสกปรกทั้งหมดบนหน้าแผงโซลาร์เซลล์

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์