งานล้างแผงโซลาร์ PV Module จำนวน 1,952 แผ่น ณ GPSC IPP (บ่อวิน จ.ชลบุรี)

งานล้างแผงโซลาร์ PV Module จำนวน 1,952 แผ่น ณ GPSC IPP (บ่อวิน จ.ชลบุรี)

Preventative Maintenance (PM) ระบบ On-grid ณ บริษัท โกลว์ ไอพีพี จีพีเอสซี ในเขตต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ ทั้งหมด 1,952 แผ่น โดยทำการล้างแผงโซลาร์เซลล์ ขจัดคราบสกปรกทั้งหมดบนหน้าแผงโซลาร์เซลล์

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์