30.52kWp GPSC CSR Project (ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ จ.กรุงเทพฯ)

30.52kWp GPSC CSR Project (ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ จ.กรุงเทพฯ)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 56 แผง และเลือกใช้ Solar Edge SE33.3K จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P1100 จำนวน 28 ตัว

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์