9.57 kWp บ้านพักอาศัย (อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี)

9.57 kWp บ้านพักอาศัย (อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ LONGi Tier1 ขนาด 435W จำนวน 22 แผง และเลือกใช้ Solar Edge 10kW ขนาด 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P505 จำนวน 22 ตัว และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2565

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์