9.81kWp บ้านพักอาศัย (อ.สามโคก จ.ปทุมธานี)

9.81kWp บ้านพักอาศัย (อ.สามโคก จ.ปทุมธานี)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 18 แผง และเลือกใช้ Huawei 10KW 3Ph จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2565

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์