3.27 kWp บ้านพักอาศัย (สัตหีบ จ.ชลบุรี)

3.27 kWp บ้านพักอาศัย (สัตหีบ จ.ชลบุรี)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 6 แผง และเลือกใช้ Huawei 5KW 1Ph จำนวน 1 เครื่อง พร้อมดำเนินการขออนุญาตขนานไฟกับกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์