ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

44 รายการ
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ Seraphim TIER1 ขนาด 405W จำนวน 14 แผง และเลือกใช้ INVT 10kW 3Phase จำนวน 1 เครื่อง โดยในอนาคตสามารถเพิ่มจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อตอบสนองต่อการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้นได้ พร้อมดำเนินการขออนุญาติขนานไฟกับการไฟฟ้านครหลวง
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ Seraphim TIER1 ขนาด 405W จำนวน 7 แผง และเลือกใช้ INVT 3kW จำนวน 1 เครื่อง พร้อมดำเนินการขออนุญาติขนานไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ Seraphim TIER1 ขนาด 405W จำนวน 21 แผง และเลือกใช้ Solar Edge 10kW 3Phase จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P505 จำนวน 21 ตัว
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ Seraphim Tier1 ขนาด 405W จำนวน 12 แผง และเลือกใช้ Solar Edge 5kW จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P505 จำนวน 12 ตัว และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2563
ติดตั้งระบบ Hybrid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ DAH 340W จำนวน 16 แผง และเลือกใช้ Lantrun Hybrid 5kW จำนวน 1เครื่อง พร้อมด้วยแบตเตอรี่ลิเธี่ยม Power Wall ขนาด 4.2kW จำนวน 1 เครื่อง
ติดตั้งระบบ Off-grid โดยใช้แผงโซลาร์ Seraphim Tier1 ขนาด 405W จำนวน 8 แผง และเลือกใช้ Lithium Battery ขนาด 20kWh เพื่อรองการใช้งานเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เป็นเวลา 3 ชม.
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ DAH 320W จำนวน 7 แผง และเลือกใช้ INVT 3kW จำนวน 1 เครื่อง
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ DAH 320W จำนวน 12 แผง และเลือกใช้ INVT 5kW เพื่อรองรับการใช้งานที่สูงขึ้นในอนาคต

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์