ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

56 รายการ
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ LONGi Tier1 ขนาด 435W จำนวน 24 แผง และเลือกใช้ INVT 5kW จำนวน 2 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2564
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ LONGi Tier1 ขนาด 435W จำนวน 7 แผง และเลือกใช้ Huawei 3kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2564
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ Seraphim Tier1 ขนาด 405W จำนวน 25 แผง และเลือกใช้ Solar Edge 10kW ขนาด 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P505 จำนวน 25 ตัว พร้อมดำเนินการขออนุญาตขนานไฟกับการไฟฟ้า
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ Seraphim Tier1 ขนาด 405W จำนวน 14 แผง และเลือกใช้ Solar Edge 10kW ขนาด 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P505 จำนวน 14 ตัว พร้อมดำเนินการขออนุญาตขนานไฟกับการไฟฟ้า
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ Seraphim Tier1 ขนาด 405W จำนวน 25 แผง และเลือกใช้ Solar Edge 10kW ขนาด 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P505 จำนวน 25 ตัว พร้อมดำเนินการขออนุญาตขนานไฟกับการไฟฟ้า
ติดตั้งระบบ Off-grid โดยใช้แผงโซลาร์ Seraphim Tier1 ขนาด 405W จำนวน 30 แผง และเลือกใช้ Lithium Battery ขนาด 20kWh เพื่อรองรับการใช้งานไฟส่องสว่าง LED, ตู้เย็น, พัดลมแขวน, และปลั๊กไฟ ในพื้นที่ที่การไฟฟ้าเข้าไม่ถึง โดยมีเครื่องปั่นไฟดีเซลเป็นระบบสำรอง
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ Seraphim Tier1 ขนาด 405W จำนวน 7 แผง และเลือกใช้ Solar Edge 5kW ขนาด 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P505 จำนวน 7 ตัว พร้อมดำเนินการขออนุญาตขนานไฟกับการไฟฟ้า
ติดตั้งระบบ Off-grid โดยใช้แผงโซลาร์ Seraphim Tier1 ขนาด 405W จำนวน 9 แผง และเลือกใช้ Lithium Battery ขนาด 15kWh เพื่อรองรับการใช้งานไฟส่องสว่าง LED, คอมพิวเตอร์, และปลั๊กไฟ ในพื้นที่ที่การไฟฟ้าเข้าไม่ถึง โดยมีเครื่องปั่นไฟดีเซลเป็นระบบสำรอง

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์