ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

126 รายการ
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 6 แผง และเลือกใช้ Huawei 5KW 1Ph จำนวน 1 เครื่อง พร้อมดำเนินการขออนุญาตขนานไฟกับกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 18 แผง และเลือกใช้ Huawei 10KW 3Ph จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2565
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ LONGi Tier1 ขนาด 435W จำนวน 22 แผง และเลือกใช้ Solar Edge 10kW ขนาด 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P505 จำนวน 22 ตัว และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2565
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 18 แผง และเลือกใช้ Huawei 10KW จำนวน 1 เครื่อง พร้อมดำเนินการขออนุญาตขนานไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 24 แผง และเลือกใช้ Huawei 10KW 3Ph จำนวน 1 เครื่อง พร้อมดำเนินการขออนุญาตขนานไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 112 แผง และเลือกใช้ Huawei 60KW 3Ph จำนวน 1 เครื่อง พร้อมดำเนินการขออนุญาตขนานไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ติดตั้งระบบ Off-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 6 แผง และติดตั้งชุดแบตเตอรี่ G-Cell(R) ชนิด Solid-state Battery เพื่อรองรับการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืน
ติดตั้งระบบ Off-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 6 แผง และติดตั้งชุดแบตเตอรี่ G-Cell(R) ชนิด Solid-state Battery เพื่อรองรับการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืน

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์