ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

23 รายการ
ระบบโซลาร์เซลล์ แบบOn-Grid ขนาด 3kW (หมู่บ้านพงษ์เพชรพาร์ค ต.เนินพระ จ.ระยอง)
ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบ On-Grid ขนาด 2.56 kWp (หมู่บ้านThe cottage ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง) แผงขนาด 320W จำนวน 8 แผง ซึ่งในอนาคตลูกค้าสามารถเพิ่มแผงได้อีก 2 แผงโดยไม่ต้องเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์​ใหม่
4.76 kWp สำหรับที่พักอาศัย (เขตลาดพร้าว กทมฯ) ติดตั้งระบบOn-Grid ด้วยแผงโซลาร์เซลล์จำนวน 14 แผง 😊
ระบบOn-grid ขนาด 2กิโลวัตต์ ร้านกาแฟ บริเวณเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุต ต.มาบตาพุต อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2.56 kWp สำหรับที่พักอาศัย (หมู่บ้าน The Nature อ.เมือง จ.ระยอง) แผงขนาด 320W จำนวน 8 แผง
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์