ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

126 รายการ
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Seraphim Tier1 ขนาด 405W จำนวน 7 แผง และเลือกใช้ INVT 5kW จำนวน 1 เครื่อง โดยในอนาคตสามารถเพิ่มจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อตอบสนองต่อการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้นได้
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Schutten 340W จำนวน 448 แผง และเลือกใช้ Solar Edge SE82.8K จำนวน 1 เครื่อง และ SE27.6K จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P730 จำนวน 224 ตัว
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Seraphim Tier1 ขนาด 405W จำนวน 28 แผง และเลือกใช้ Solar Edge 5kW จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P505 จำนวน 28 ตัว
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ DAH 320W จำนวน 15 แผง และเลือกใช้ INVT 5kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2563
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ DAH 320W จำนวน 12 แผง และเลือกใช้ INVT 5kW จำนวน 1 เครื่อง โดยในอนาคตสามารถเพิ่มจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อตอบสนองต่อการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้นได้
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ DAH 320W จำนวน 8 แผง และเลือกใช้ INVT 3kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2563

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์