ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

126 รายการ
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 6 แผง และเลือกใช้ Huawei 3KW 1Ph จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2565
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ Jinko Tier1 ขนาด 545W จำนวน 9 แผง และเลือกใช้ Solar Edge 5kW ขนาด 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P601 จำนวน 9 ตัว และดำเนินการขออนุญาตขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 9 แผง และเลือกใช้ Huawei 5KW 1Ph จำนวน 1 เครื่อง พร้อมดำเนินการขออนุญาตขนานไฟกับการไฟฟ้านครหลวง
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 9 แผง และเลือกใช้ Huawei 5KW 3Ph จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2565
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 56 แผง และเลือกใช้ Solar Edge SE33.3K จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P1100 จำนวน 28 ตัว
ติดตั้งระบบ Off-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 10 แผง และติดตั้งชุดแบตเตอรี่ G-Cell(R) ชนิด Solid-state Battery เพื่อรองรับการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืน
ติดตั้งระบบ Off-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 10 แผง และติดตั้งชุดแบตเตอรี่ G-Cell(R) ชนิด Solid-state Battery เพื่อรองรับการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืน
ติดตั้งระบบ Off-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 6 แผง และติดตั้งชุดแบตเตอรี่ G-Cell(R) ชนิด Solid-state Battery เพื่อรองรับการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืน

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์