ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

126 รายการ
ติดตั้งระบบ Off-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 6 แผง และติดตั้งชุดแบตเตอรี่ G-Cell(R) ชนิด Solid-state Battery เพื่อรองรับการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืน
Preventative Maintenance (PM) ระบบ On-grid ณ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม นิคมมาบตาพุด จ.ระยอง มีจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ ทั้งหมด 1,986 แผ่น โดยทำการล้างแผงโซลาร์เซลล์ ขจัดคราบสกปรกทั้งหมดบนหน้าแผงโซลาร์เซลล์
Preventative Maintenance (PM) ระบบ On-grid ณ บริษัท โกลว์ ไอพีพี จีพีเอสซี ในเขตต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ ทั้งหมด 1,952 แผ่น โดยทำการล้างแผงโซลาร์เซลล์ ขจัดคราบสกปรกทั้งหมดบนหน้าแผงโซลาร์เซลล์
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 11 แผง และเลือกใช้ Huawei 5KW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2565
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 6 แผง และเลือกใช้ Huawei 5KW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2565
ติดตั้งระบบ Off-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 6 แผง และติดตั้ง Growatt SPF5000ES พร้อมชุดแบตเตอรี่ ชนิด LifePO4 รองรับการใช้งานสำหรับระบบส่องสว่าง, พัดลม, และระบบศึกษาทางไกล เช่น วิทยุสื่อสาร, ทีวี เป็นต้น
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 6 แผง และเลือกใช้ Huawei 3KW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2565
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 18 แผง และเลือกใช้ Huawei 5KW จำนวน 2 เครื่อง สำหรับโครงการนำร่องติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ณ อาคารบริหารทั่วไป เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์