ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

44 รายการ
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ Seraphim Tier1 ขนาด 405W จำนวน 24 แผง และเลือกใช้ Solar Edge 10kW 3 Phase จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P505 จำนวน 24 ตัว
Preventative Maintenance (PM) ระบบ On-grid เข้าร่วมโครงการขายไฟ ปี 2558 ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ Suntech 250W จำนวน 40 แผง และใช้ Growatt 10kW 3 Phase จำนวน 1 เครื่อง ทำการล้างแผงโซลาร์เซลล์ และตรวจเช็คระบบไฟฟ้า
Preventative Maintenance (PM) ระบบ On-grid เข้าร่วมโครงการขายไฟ ปี 2558 ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ Suntech 250W จำนวน 120 แผง และใช้ Growatt 10kW 3 Phase จำนวน 3 เครื่อง ทำการล้างแผงโซลาร์เซลล์, เปลี่ยนอุปกรณ์จับยึดให้ได้มาตรฐาน, และตรวจเช็คระบบไฟฟ้า
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Seraphim Tier1 ขนาด 405W จำนวน 7 แผง และเลือกใช้ INVT 5kW จำนวน 1 เครื่อง โดยในอนาคตสามารถเพิ่มจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อตอบสนองต่อการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้นได้
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ DAH 340W จำนวน 54 แผง และเลือกใช้ Solar Edge SE27.6K จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P730 จำนวน 28 ตัว
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Schutten 340W จำนวน 448 แผง และเลือกใช้ Solar Edge SE82.8K จำนวน 1 เครื่อง และ SE27.6K จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P730 จำนวน 224 ตัว
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Trina Tier1 330W จำนวน 162 แผง และเลือกใช้ Solar Edge SE27.6K จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P730 จำนวน 81 ตัว
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ DAH 320W จำนวน 16 แผง และเลือกใช้ INVT 5kW 3 Phase จำนวน 1 เครื่อง

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์