ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

126 รายการ
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 6 แผง และเลือกใช้ Huawei 5KW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2565
Preventative Maintenance (PM) ระบบ On-grid เข้าร่วมโครงการขายไฟ ปี 2558 โดยเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์เป็น Huawei ขนาด 10KW โดยมีการปรับปรุงการจัดเรียงของสายไฟโซลาร์, ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า, และทำการล้างแผงโซลาร์
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 18 แผง และเลือกใช้ Huawei 10KW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2565
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Seraphim TIER1 ขนาด 405W จำนวน 9 แผง และ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 2 แผง พร้อมเลือกใช้ Huawei 10KW จำนวน 1 เครื่อง เข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2565
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 460W จำนวน 68 แผง และเลือกใช้ Solar Edge SE27.6K จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P950 จำนวน 34 ตัว
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 9 แผง และเลือกใช้ Huawei 5KW จำนวน 1 เครื่อง พร้อมดำเนินการขออนุญาตกับกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 6 แผง และเลือกใช้ Huawei 3KW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2565
งานรื้อถอนแผงโซลาร์เซลล์ และจัดระเบียบสายไฟบริเวณแผงที่ถูกถอด พร้อมดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2565

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์