ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

71 รายการ
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ Seraphim Tier1 ขนาด 405W จำนวน 25 แผง และเลือกใช้ Solar Edge 10kW ขนาด 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P505 จำนวน 25 ตัว พร้อมดำเนินการขออนุญาตขนานไฟกับการไฟฟ้า
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ Seraphim Tier1 ขนาด 405W จำนวน 7 แผง และเลือกใช้ Solar Edge 5kW ขนาด 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P505 จำนวน 7 ตัว พร้อมดำเนินการขออนุญาตขนานไฟกับการไฟฟ้า
ติดตั้งระบบ Off-grid โดยใช้แผงโซลาร์ Seraphim Tier1 ขนาด 405W จำนวน 9 แผง และเลือกใช้ Lithium Battery ขนาด 15kWh เพื่อรองรับการใช้งานไฟส่องสว่าง LED, คอมพิวเตอร์, และปลั๊กไฟ ในพื้นที่ที่การไฟฟ้าเข้าไม่ถึง โดยมีเครื่องปั่นไฟดีเซลเป็นระบบสำรอง
Preventative Maintenance (PM) ระบบ On-grid เข้าร่วมโครงการขายไฟ ปี 2558 ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ Yingli 250W จำนวน 40 แผง โดยเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์เป็น Solar Edge พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P500 จำนวน 40 ตัว
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ Seraphim Tier1 ขนาด 405W จำนวน 56 แผง และเลือกใช้ Solar Edge 27.6kW ขนาด 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P505 จำนวน 28 ตัว พร้อมดำเนินการขออนุญาตขนานไฟกับการไฟฟ้า
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ Seraphim Tier1 ขนาด 405W จำนวน 24 แผง เลือกใช้ Solar Edge 5kW ขนาด 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P505 จำนวน 12 ตัว และ Huawei 5kW เพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบแบตเตอรี่ในอนาคต พร้อมดำเนินการขออนุญาตขนานไฟกับการไฟฟ้านครหลวง
ติดตั้งระบบ Off-grid โดยใช้แผงโซลาร์ Seraphim Tier1 ขนาด 405W จำนวน 4 แผง และเลือกใช้ Lithium Battery ขนาด 5kWh เพื่อรองรับการใช้งานตู้เย็น, พัดลมแขวน, และไฟส่องสว่าง LED ในพื้นที่ที่การไฟฟ้าเข้าไม่ถึง โดยมีเครื่องปั่นไฟดีเซลเป็นระบบสำรอง
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ Seraphim TIER1 ขนาด 405W จำนวน 14 แผง และเลือกใช้ INVT 10kW 3Phase จำนวน 1 เครื่อง โดยในอนาคตสามารถเพิ่มจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อตอบสนองต่อการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้นได้ พร้อมดำเนินการขออนุญาติขนานไฟกับการไฟฟ้านครหลวง

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์