ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

44 รายการ
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Seraphim Tier1 ขนาด 405W จำนวน 28 แผง และเลือกใช้ Solar Edge 5kW จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P505 จำนวน 28 ตัว
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ DAH 320W จำนวน 15 แผง และเลือกใช้ INVT 5kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2563
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ DAH 320W จำนวน 12 แผง และเลือกใช้ INVT 5kW จำนวน 1 เครื่อง โดยในอนาคตสามารถเพิ่มจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อตอบสนองต่อการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้นได้
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ DAH 320W จำนวน 8 แผง และเลือกใช้ INVT 3kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2563
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ DAH 320W จำนวน 8 แผง และเลือกใช้ INVT 3kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2563
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ DAH 340W จำนวน 14 แผง และเลือกใช้ INVT 5kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2562
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ DAH 320W จำนวน 30 แผง และเลือกใช้ INVT 5kW 3Phase จำนวน 2 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2562

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์