ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

126 รายการ
ติดตั้งระบบ Hybrid On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 9 แผง และเลือกใช้ Huawei 5KW จำนวน 1 เครื่อง พร้อม Lithium Battery ขนาด 5kWh เพื่อรองรับการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืน
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ DAH ขนาด 340W จำนวน 28 แผง และเลือกใช้ Huawei 10KW 3PH จำนวน 1 เครื่อง พร้อมเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2562
ติดตั้งระบบ Off-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 460W จำนวน 7 แผง และติดตั้งชุดแบตเตอรี่ G-Cell(R) ชนิด Solid-state Battery เพื่อรองรับการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืน
ติดตั้งระบบ Off-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 460W จำนวน 8 แผง และติดตั้งชุดแบตเตอรี่ G-Cell(R) ชนิด Solid-state Battery เพื่อรองรับการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืน
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ LONGi TIER1 ขนาด 545W จำนวน 9 แผง และเลือกใช้ Huawei 5KW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2565
ติดตั้งระบบ Off-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 6 แผง และติดตั้ง Growatt SPF5000ES พร้อมชุดแบตเตอรี่ ชนิด LifePO4 สำหรับการใช้งานไฟส่องสว่าง LED เพื่อให้แสงแก่พืชผลเกษตรกรรมช่วงเวลากลางคืน
ติดตั้งระบบ Off-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 6 แผง และติดตั้ง Growatt SPF5000ES พร้อมชุดแบตเตอรี่ ชนิด LifePO4 รองรับการใช้งานสำหรับระบบส่องสว่าง, พัดลม, และระบบศึกษาทางไกล เช่น วิทยุสื่อสาร, ทีวี เป็นต้น
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ LONGi TIER1 ขนาด 545W จำนวน 9 แผง และเลือกใช้ Huawei 5KW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2565

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์