ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

44 รายการ
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ DAH 340W จำนวน 28 แผง และเลือกใช้ INVT 10kW 3 Phase จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2562
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ Seraphim Tier1 ขนาด 405W จำนวน 12 แผง และเลือกใช้ Solar Edge 5kW จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P505 จำนวน 12 ตัว และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2563
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ DAH 320W จำนวน 16 แผง และเลือกใช้ INVT 5kW จำนวน 1 เครื่อง
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ DAH 340W จำนวน 14 แผง และเลือกใช้ Solar Edge 5kW จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P370 จำนวน 14 ตัว และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2563

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์