ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

71 รายการ
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ Seraphim Tier1 ขนาด 405W จำนวน 28 แผง และเลือกใช้ Solar Edge 5kW จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P505 จำนวน 28 ตัว
Preventative Maintenance (PM) ระบบ On-grid สำหรับปั้มน้ำของอาคารห้องเช่า ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ Suntech 280W จำนวน 6 แผง และใช้ JSL 3kW จำนวน 1 เครื่อง ทำการล้างแผงโซลาร์เซลล์, เปลี่ยนอุปกรณ์จับยึดให้ได้มาตรฐาน, ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า และระบบสายดิน, และตรวจเช็คระบบไฟฟ้า
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ DAH 320W จำนวน 8 แผง และเลือกใช้ SAJ 3kW จำนวน 1 เครื่อง
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ DAH 320W จำนวน 10 แผง โดยเลือกใช้ INVT 3kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2562
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ DAH 340W จำนวน 14 แผง และเลือกใช้ INVT 5kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2563
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ DAH 340W จำนวน 9 แผง และเลือกใช้ INVT 3kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2562
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ DAH 340W จำนวน 9 แผง และเลือกใช้ INVT 3kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2562
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ DAH 340W จำนวน 14 แผง และเลือกใช้ INVT 5kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2563

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์