ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

109 รายการ
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ DAH ขนาด 340W จำนวน 14 แผง และเลือกใช้ INVT 5kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2564
ติดตั้งระบบ Hybrid Off-grid โดยใช้แผงโซลาร์ LONGi Tier1 ขนาด 435W จำนวน 23 แผง และเลือกใช้ Sunforce Hybrid Off-grid 5kW จำนวน 3 เครื่อง พร้อม Lithium Battery ขนาด 30kWh เพื่อรองรับการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000BTU, ทีวี, ตู้เย็น, ปั้มน้ำ, และไฟส่องสว่าง
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ LONGi Tier1 ขนาด 435W จำนวน 11 แผง และเลือกใช้ Huawei 5kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2564
ติดตั้งระบบ Hybrid Off-grid โดยใช้แผงโซลาร์ JINKO Tier1 ขนาด 460W จำนวน 14 แผง และเลือกใช้ Sunforce Hybrid Off-grid 5kW จำนวน 2 เครื่อง พร้อม Lithium Battery ขนาด 20kWh เพื่อรองรับการใช้งานของปั้มน้ำ สำหรับสระว่ายน้ำ, และไฟส่องสว่างภายในสวน
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ JINKO Tier1 ขนาด 460W จำนวน 12 แผง และเลือกใช้ INVT 5kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2564
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ DAH ขนาด 320W จำนวน 30 แผง และเลือกใช้ INVT 10kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2564
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ JINKO Tier1 ขนาด 460W จำนวน 21 แผง และเลือกใช้ Huawei 10kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2564

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์