ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

126 รายการ
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ LONGi TIER1 ขนาด 545W จำนวน 28 แผง และเลือกใช้ Huawei 15KW จำนวน 1 เครื่อง พร้อมดำเนินการขออนุญาตกับการไฟฟ้า
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 18 แผง และเลือกใช้ Huawei 10KW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2565
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 460W จำนวน 22 แผง และเลือกใช้ Huawei 10KW จำนวน 1 เครื่อง
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 12 แผง และเลือกใช้ Solar Edge 5KW จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P601 จำนวน 12 ตัว พร้อมดำเนินการขออนุญาตกับการไฟฟ้า
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 460W จำนวน 14 แผง และเลือกใช้ Huawei 5KW จำนวน 1 เครื่อง
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ LONGi TIER1 ขนาด 545W จำนวน 7 แผง และเลือกใช้ Huawei 3KW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2565
ติดตั้งระบบ Hybrid On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 460W จำนวน 22 แผง และเลือกใช้ Huawei 10KW จำนวน 1 เครื่อง พร้อม Lithium Battery ขนาด 25kWh เพื่อรองรับการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืน
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 470W จำนวน 86 แผง และเลือกใช้ Solar Edge SE33.3K จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P950 จำนวน 43 ตัว พร้อมดำเนินการขออนุญาตกับการไฟฟ้า

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์