ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

109 รายการ
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 460W จำนวน 54 แผง และเลือกใช้ Solar Edge SE27.6K จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P950 จำนวน 28 ตัว
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Trina TIER1 ขนาด 330W จำนวน 162 แผง และเลือกใช้ Solar Edge SE27.6K จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P730 จำนวน 81 ตัว
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ Seraphim TIER1 ขนาด 405W จำนวน 21 แผง และเลือกใช้ Solar Edge 10kW 3Phase จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P505 จำนวน 21 ตัว
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ DAH 340W จำนวน 54 แผง และเลือกใช้ Solar Edge SE27.6K จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P730 จำนวน 28 ตัว
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ LONGi Tier1 ขนาด 435W จำนวน 22 แผง และเลือกใช้ Huawei 10kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2564
ติดตั้งระบบ Hybrid Off-grid โดยใช้แผงโซลาร์ LONGi Tier1 ขนาด 435W จำนวน 8 แผง และเลือกใช้ Sunforce Hybrid Off-grid 5kW จำนวน 1 เครื่อง พร้อม Lithium Battery ขนาด 10kWh เพื่อรองรับการใช้งานเครื่องปรับอากาศ 12,000BTU, ทีวี, ปั้มน้ำ 1 แรง, และไฟส่องสว่าง
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ LONGi Tier1 ขนาด 435W จำนวน 12 แผง และเลือกใช้ Huawei 5kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2564
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ Seraphim Tier1 ขนาด 405W จำนวน 8 แผง และเลือกใช้ Huawei 3kW จำนวน 1 เครื่อง พร้อมดำเนินการขออนุญาตกับการไฟฟ้า

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์