ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

126 รายการ
ติดตั้งระบบ Off-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 460W จำนวน 7 แผง และติดตั้งชุดแบตเตอรี่ G-Cell(R) ชนิด Solid-state Battery เพื่อรองรับการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืน
Preventative Maintenance (PM) ระบบ Off-grid สำหรับระบบไฟฟ้าของเกาะขาม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับติดตั้งชุดแบตเตอรี่ G-Cell(R) ชนิด Solid-state Battery โดยมีการปรับปรุงการจัดเรียงของสายไฟโซลาร์, ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า, บำรุงรักษาโครงสร้างรองรับแผงโซลาร์เซลล์, และทำการล้างแผงโซลาร์
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 460W จำนวน 66 แผง และเลือกใช้ Solar Edge SE27.6K จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P950 จำนวน 33 ตัว
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ Jinko Tier1 ขนาด 545W จำนวน 6 แผง และเลือกใช้ Huawei 5kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2565
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ Jinko Tier1 ขนาด 460W จำนวน 21 แผง และเลือกใช้ Huawei 5kW จำนวน 1 เครื่อง พร้อมดำเนินการขออนุญาตกับการไฟฟ้า
ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ Jinko Tier1 ขนาด 460W จำนวน 4 แผง สำหรับระบบ Off-grid 12/24V เพื่อรองรับการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในเวลากลางคืน
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ Jinko Tier1 ขนาด 460W จำนวน 7 แผง และเลือกใช้ Huawei 3kW จำนวน 1 เครื่อง
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ LONGi Tier1 ขนาด 435W จำนวน 4 แผง และ Jinko Tier1 ขนาด 460W จำนวน 4 แผง และเลือกใช้ Huawei 5kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2565

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์